Вие сте тук

Ресурси

Служби на ЕС за информация и съдействие

Гражданите и предприятията в Европейския съюз трябва да бъдат добре информирани за правата и възможностите, които им предлага ЕС. За да направи това по възможно най‑прекия и ефикасен начин, Комисията създаде редица служби в партньорство с различни организации в държавите членки. Службите взаимодействат с обществеността на национално, регионално и местно равнище, като отговарят на искания за информация или съдействие.

Те играят важна роля в контакта с гражданите и предприятията, като непрекъснато вземат под внимание техните мнения и потребности. В настоящата брошура е включена информация за 22 служби на ЕС, които функционират в момента в страните от Съюза. Всяка служба предлага индивидуално ориентирана помощ в конкретна област – от обща информация за ЕС до по‑конкретни въпроси като начини за намиране на работа, бизнес партньор или финансиране за проект в Европа. Гражданите и представителите на бизнеса, които пътуват или работят зад граница, могат да получат отговори на следните и много други въпроси: Какви са правата ми, ако се преместя в друга държава от ЕС? Кой може да ми помогне да преодолея административни пречки в друга страна от ЕС? Как мога да предлагам услугите си в други държави? Как да постъпя, ако търговец откаже да приеме обратно дефектен продукт?

На практика съществуват центрове за контакти, отговарящи на специфичните потребности на всеки. ЕС винаги е някъде наблизо! С настоящата брошура Комисията се стреми да помогне на гражданите и предприятията да се ориентират коя служба е най‑подходяща да отговори на тяхното запитване

Служби на ЕС за информация и съдействие (8.95 MB, PDF)

 

Европейска комисия
Генерална дирекция „Комуникации“