Вие сте тук

Квартал в Европа

„Квартал в ЕВРОПА” е инициатива на Фондация „Център за модернизиране на политики”и портал ЕВРОПА, осъществявана по проект, финансиран от Столична община, Програма ЕВРОПА 2011. Целта на екипа е да ангажира гражданите на София с подготовката на успешно кандидатстване на града за Европейска столица на културата през 2019 година. „Квартал в ЕВРОПА” стимулира и насърчава всички жители на София да генерират успешни и приложими идеи и проекти.

Титлата „Европейска столица на културата“ е замислена с цел да се допринесе за сближаването между европейските народи. Събитието „Европейска столица на културата“ може да донесе огромни ползи за София в културно, социално и икономическо отношение, до голяма степен покриващи и заложените в Стратегията Европа 2020, в рамките на самата година и след това. То е една уникална възможност за обновяване, за промяна на представата за тях и за тяхното популяризиране в европейски и международен план, което може да спомогне за развитието на туризма.

Екипът на „Квартал в Европа” напълно споделя разбирането на европейските институции, че за успешното реализиране на събитие Европейска столица на културата е необходимо активното включване на жителите на града.

„Квартал в ЕВРОПА” е естествено продължение на "Квартал Европа", инициатива на Европейския институт, Портал Европа и Европейския информационен център Европа Директно София за подкрепа и насърчаване на комуникациите и взаимодействието между местната власт и гражданите.

"Квартал в Европа" е отворен форум за общуване между гражданите и техните организации и местната власт, защото ние вярваме, че гражданите правят Европа, а най-близо до гражданите са кварталите, в които живеем ...

Сайт на инициативата: http://kvartalv.europe.bg/