Вие сте тук

Информационна кампания "ОСП: За:връщане в бъдещето"

Информационната кампания "ОСП: За:връщане в бъдещето", финансирана от Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на ЕК се изпълнява от Агенция Стратегма и Интелдей Сoлушънс, с партньорството на Портал ЕВРОПА. Проектът е част от общоевропейската кампания, посветена на 50-годишнината от създаването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е ключов елемент от европейската интеграция и е осигурила на европейските граждани пет десетилетия на продоволствена сигурност и развити селски райони.

В рамките на кампанията Агенция СТРАТЕГМА и Интелдей Солушънс организират серия от информационни и комуникационни събития в четири държави - България, Португалия, Естония и Малта - под мотото „ОСП: Завръщане в бъдещето".

Акцент на кампанията са дискусиите за новата реформа на общата селскостопанска политика в контекста на бъдещите предизвикателства пред европейските граждани. Сред темите от интерес са и изменението на климата, хранителната сигурност и устойчивото използване на природните ресурси и др. Освен това кампанията е възможност за взаимно опознаване и установяване на партньорство между земеделските производители от четирите държави.

През месец юни 2012 г. се проведе на международна конференция в София с участници от Европейската комисия, Европейския парламент и представители на институции и организации от четирите държави, под патронажа на министъра на земеделието на Република България г-н Мирослав Найденов. http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=39593&category=5

През есента във всяка от четирите столици се организират публични събития за отбелязване на 50-тата годишнина от създаването на Общата селскостопанска политика. В София се проведе кръгла маса посветена на ОСП и образованието http://cap.europe.bg/bg/page.php?c=24&d=238 , а в Талин се състоя кръглата маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на селските райони" http://cap.europe.bg/bg/page.php?c=24&d=290. Предстоят събитията в Лисабон и Ла Валета.

Заключителното събитие на информационната кампания ще се състои в Брюксел.

„ОСП: Завръщане в бъдещето" използва и иновативни инструменти и похвати, за да повиши интереса на широката публика към предизвикателства пред Общата селскостопанска политика на ЕС и за да стимулира активното участие на европейските граждани в нейното формиране.

Кампанията има своето забележимо присъствие в интернет благодарение на специалния сайт http://cap.europe.bg и медийното партньорство на Портал ЕВРОПА, както и на активното взаимодействие с публиката в социалните мрежи - https://twitter.com/CAPreTurn и http://www.facebook.com/CAPreturnTOtheFuture.

Ключови моменти в „ОСП: Завръщане в бъдещето" са и видео фотоконкурса и 3D инсталацията „Завръщане в бъдещето - Селското стопанство".

Сайт на инициативата: http://cap.europe.bg/

Видео и фотоконкурс

Информационна кампания „ОСП: Завръщане в бъдещето" обяви видео/фото конкурс „ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО - СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" (http://photo.europe.bg) в рамките на инициативата за отбелязване на 50-та годишнина на тази европейска политика. Тази година конкурсът цели да представи света на селското стопанство в Европа посредством образи, свързващи миналото и бъдещето. Залагаме на изключителните възможности, които видеото и фотографията имат за предаване на завладяващи истории от живота на селскостопанските производители и въздействието на техните постижения върху европейските граждани.

Крайният срок за подаване на материалите е 26 ноември 2012 г.

3D инсталацията

Информационната кампания „ОСП: Завръщане в бъдещето" представя 3D интерактивна видео и фото изложба на творби от конкурса „Завръщане в бъдещето - Селското стопанство". 3D инсталацията показва прекрасни гледки от селските и земеделски райони в България, Малта, Португалия, Естония и други части на Европа.

3D инсталацията ще бъде представена в четири европейски страни. В България и Естония тя вече грабна вниманието на публиката, и вече я очакват в Португалия и Малта.

Интерактивната 3D инсталация представя следващото поколение на 3D презентациите, като позволява чрез жестове взаимодействието с холограмната проекция. Така, само чрез движението на тялото, може да се контролира потокът от информация. Инсталацията позволява четирима души да боравят с нея едновременно.