Вие сте тук

Околна среда

ЕК предявява искове срещу България и Испания пред Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха

четвъртък, 25 Юли, 2019 - 13:33

Днес Европейската комисия реши да предяви иск срещу България и Испания пред Съда на ЕС във връзка с лошото качество на въздуха, съобщиха от ЕК. В България не се спазват пределно допустимите стойности на серен диоксид (SO2), a в Испания — на азотен диоксид (NO2).

ЕК закри наказателна процедура срещу България в областта на околната среда

вторник, 4 Октомври, 2016 - 14:20

Европейската комисия взе решение за закриване на наказателна процедура №2015/0250 относно нетраспониране в срок на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии. Това стана с решение от 29 септември 2016 г., съобщават от Министерство на околната среда.

Европейската комисия завежда дело срещу България поради недостатъчна степен на защита на застрашени видове птици

петък, 22 Юли, 2016 - 16:42

Европейската комисия завежда дело срещу България пред Съда на ЕС поради неизпълнението на страната на задължението за опазване на уникалните местообитания и на важни видове птици в Рила планина. Българските власти не са разширили зоната, определена като специална защитена зона, за да се защитят адекватно застрашените видове диви птици.

ЕК завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха

четвъртък, 18 Юни, 2015 - 13:38

Европейската комисия завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици, които представляват сериозен риск за общественото здраве, съобщават от ЕК. Въпреки задължението на държавите от ЕС да гарантират добро качество на въздуха за населението, вече в продължение на няколко години на много места има проблеми в това отношение. Според проучвания всяка година лошото качество на въздуха е причина за смъртта на повече хора от пътнотранспортните произшествия.

Нов доклад на ЕС-Евроджъст разкрива организирани престъпни групи зад престъпления спрямо околната среда

петък, 21 Ноември, 2014 - 13:11

Нов доклад от орган на ЕС за съдебно сътрудничество, Евроджъст, разкрива, че престъпни групи са зад трансгранични престъпления срещу околната среда. В същото време, парадоксално, въпреки огромни печалби от тези престъпления (приблизително 30-70 милиарда щатски долара годишно. Източник: ОИСР ), статистиката показва, че престъпленията спрямо околната среда рядко са преследвани от националните органи.

Subscribe to Околна среда