Вие сте тук

съвместното предприятие

Покана за предложения в рамките на работния план за 2020 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“
вторник, 14 Януари, 2020 - 14:09

В Официалния вестник на ЕС от 14 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на работния план за 2020 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“.

Работният план, в  който са посочени сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на портала на участниците.

Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

четвъртък, 4 Април, 2019 - 10:29

В Официалния вестник на ЕС от 4 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Работния план за 2019 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата H2020-BBI-JTI-2019.

Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

сряда, 11 Април, 2018 - 09:57

В Официалния вестник на ЕС от 11 април е публикувана покана за представяне на предложения и свързаните с това дейности в рамките на Работния план за 2018 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата H2020-BBI-JTI-2018.

Покана за предложения в рамките на Работния план за 2018 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

вторник, 16 Януари, 2018 - 10:27

В Официалния вестник на ЕС от 16 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2018 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“.

Покана за предложения в рамките на Работния план за 2017 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

вторник, 17 Януари, 2017 - 11:09

В Официалния вестник на ЕС от 17 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2017 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2 JU).

Покана за предложения в рамките на Работния план за 2016 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

вторник, 19 Януари, 2016 - 10:02

В Официалния вестник на ЕС от 19 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2016 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2).

Покана за предложения в рамките на Работния план за 2015 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

четвъртък, 7 Май, 2015 - 09:49

В Официалния вестник на ЕС от 6 май е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2015 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2).

Работният план, в който са посочени сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на портала на участниците.

Subscribe to съвместното предприятие