Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на работния план за 2020 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Дата на публикуване: 
вторник, 14 Януари, 2020 - 14:09
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на работния план за 2020 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“.

Работният план, в  който са посочени сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на портала на участниците.

Там можете да намерите и информация за условията на поканата и свързаните дейности и насоки за кандидатите как да подават предложения. Ако е необходимо, цялата тази информация ще бъде актуализирана на портала на участниците.