Вие сте тук

Кунева: Пълноправното членство в Шенген се надявам да е приоритет в Латвийското председателство през следващите месеци

Дата на публикуване: 
вторник, 3 Февруари, 2015 - 15:23
Тема: 

Всекидневно България доказва своята политическа ангажираност към ЕС и допринася за общата сигурност. Нашият принос ще нарасне още повече, когато можем да ползваме целия наличен инструментариум на шенгенското законодателство, който в момента ние не ползваме. Пълноправното членство в Шенген се надявам да е приоритет в следващите месеци и на латвийското председателство. Това каза вицепремиерът по европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на форум днес в София, организиран от Атлантическия клуб и ПАН Европа, посветен на латвийското председателство на ЕС, става ясно от съобщение, изпратено от "Движение България на гражданите - Пресофис".

Разработването на нова стратегия за сигурност и дневен ред по миграцията са два неразривни компонента от усилията ни за изграждане на стабилно и сигурно бъдеще на ЕС, подчерта Меглена Кунева и каза, че предстои в следващите месеци България да осъвремени своята стратегия да сигурност. Кунева добави, че като външна граница на ЕС България стриктно изпълнява техническите изисквания на Шенген. От самото начало на нашето членство в ЕС многократно сме доказали, че сме стабилен гарант за сигурността на ЕС. В условията на засилен миграционен и бежански натиск осъществяваме ефективна борба с криминалните мрежи за контрабанда на хора, осигуряваме достъпа до международна закрила, участваме активно в общите мерки и инициативи за общ отговор на ниво ЕС срещу заплахите на тероризма, посочи Кунева, като подчерта, че е крайно време Европа да демонстрира доверието си в България чрез членство в Шенген.

Препоръките по доклада по Механизма за сътрудничество и оценка от миналата седмица, по думите на вицепремиера,  вече се отразяват в плана за действие, който ще се отчита регулярно и по задачите ще има преки отговорници. Борбата с корупцията е сред основните приоритети на българското правителство и има политическа воля за постигане на реални резултати. В средата на годината ще се направи анализ докъде сме стигнали, каза още Кунева.

Вече е създаден координационен механизъм за подготовка на Българското председателство на ЕС през 2018 година, съобщи Кунева и каза, че се подготвя анализ на нужния административен капацитет, логистичната и инфраструктурна подготовка, както и за постигане на консенсус по приоритетните за България теми в рамките на Председателството.

Кунева добави, че от догодина в бюджета ще има отделени средства за Председателството. Изградено е много добро сътрудничество между министерствата и кмета на София за Председателството, предвиждат се над 20 работни групи и обучения на стотици служители и доброволци за участие и ръководни функции по Председателството, каза още вицепремиерът, като добави, че предстои да се обявят и намеренията за лого и знак на Българското председателство.

По думите й, настоящата година ще бъде от критично значение за извършването на анализи на нуждите от човешки ресурс и квалификация, стартиране на първите обучения и стажове, подготовката на бюджета на председателството за периода 2016-2018 г. , като добави, че правителството ще е максимално прозрачно в действията си по подготовката.

Според Меглена Кунева Латвия поема Председателството на ЕС в сложна международна ситуация. Латвийското председателство ще бъде натоварено с тежката задача да положи основите на законодателното предложение за т.нар. „План Юнкер“, който да мобилизира 315 млрд. евро инвестиции в следващите 3 години, каза Кунева.

По думите й приоритетните сфери на действие по Плана за България ще бъдат свързани с изпълнението на инфраструктурни и енергийни проекти, изграждането на стабилни регионални сътрудничества и осъществяването на общи проекти със съседни страни. Инвестиционният план би могъл да помогне за изпълнението на енергийни проекти за диверсификацията на източниците и маршрутите на енергийни ресурси в ЕС. Гарантирането на енергийната независимост и развитието на енергийния пазар е приоритет за българската страна, отчитайки събитията в международен план, каза Кунева, като добави, че предстоящата на 9 февруари 2015 г. среща на високо ниво по енергийните въпроси между ЕК и българското правителство ще допринесе за намиране на най-добрите решения и отговори в полза на националния интерес.