Вие сте тук

Европейската сметна палата търси администратори

Европейска сметна палата
Дата на публикуване: 
четвъртък, 10 Март, 2022 - 10:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската сметна палата може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD 7).

За да отговарят на условията, кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем права като граждани на държава-членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатства, кандидатът трябва да има EPSO профил. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO до 12 април 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, люксембургско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението и по-подробна информация относно обичайните служебни задължения, които успешно издържалите конкурса кандидати се очаква да изпълняват можете да видите в пълния текст на обявлението:

EPSO/AD/399/22 – Администратори в областта на одита (AD 7) (1.2 MB, PDF)