Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси асистенти и експерти по информационни и комуникационни технологии

лаптоп
Дата на публикуване: 
четвъртък, 17 Февруари, 2022 - 11:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 февруари са публикувани обяви, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание за асистенти (AST 4) и експерти (AD 7/AD 8) по информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Областите, в които се търсят асистенти са:

 • ИКТ инфраструктури, изчислителни облаци, мрежи и мидълуер;
 • Цифрова работна среда, автоматизация на офисната работа и мобилни компютърни технологии;
 • Разработка/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; Управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект
 • Сигурност на ИКТ;

Областите, в които се търсят експерти са:

 • ИКТ инфраструктури, изчислителни облаци, мрежи и мидълуер (AD 7);
 • Цифрова работна среда, автоматизация на офисната работа и мобилни компютърни технологии (AD 7);
 • Управление на информационни технологии и данни, управление на програми, портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес архитектура и организационна архитектура (AD 7);
 • Проектиране, разработка/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; Управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект (AD 7);
 • Сигурност на ИКТ (AD 8)

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на всички общи и условия за допустимост, изброени по-долу:

За да отговаря на условията, кандидатът трябва:

 • да се ползва с пълния обем граждански права на държава членка на ЕС;
 • да е изпълнил задълженията, наложени от националното законодателство по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатства, кандидатът трябва да има EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO до 22 март 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук: