Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на енергетиката, климата и околната среда

Европейската служба за подбор на персонал
Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 Октомври, 2022 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 октомври е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци, от които главно Европейската комисия, по-специално генерална дирекция „Енергетика“ (ENER), генерална дирекция „Действия по климата“ (CLIMA) и генерална дирекция „Околна среда“ (ENV), може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (степен AD 6).

Обявлението за конкурс обхваща три области. Всеки кандидат може да кандидатства само за една от тях. Кандидатите трябва да направят своя избор при подаването на своята кандидатура, като след валидирането на формуляра си за кандидатстване няма да могат да правят повече промени.

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване, кандидатите трябва да отговарят на всички общи условия за допустимост, посочени по-долу.

Кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем граждански права на държава членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатстване

За да кандидатства, кандидатът трябва да има EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO до 22 ноември 2022 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Онлайн формулярът за кандидатстване е достъпен на 24-те официални езика на ЕС. Кандидатите могат да попълнят формуляра за кандидатстване на всеки един от тях, като изключение прави частта Talent Screener, която трябва да бъде попълнена на английски език.

С валидирането на формуляра за кандидатстване кандидатите декларират, че отговарят на всички условия, посочени в раздел „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“. След като валидират формуляра си за кандидатстване, кандидатите няма да могат правят повече промени в него. Тяхно задължение е да попълнят и валидират кандидатурите си до крайния срок.

Кандидатите трябва да качат в своя EPSO профил сканирани копия на удостоверителните документи, подкрепящи заявеното в техния формуляр за кандидатстване, включително в частта Talent Screener. EPSO ще предостави допълнителни подробности и инструкции.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – Администратори (AD 6) в областта на енергетиката, климата и околната среда – EPSO/AD/401/22 (1.27 MB, PDF)