Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори и експерти в областта на отбранителната промишленост и космическото пространство

ЕС
Дата на публикуване: 
четвъртък, 16 Юни, 2022 - 10:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия, най-вече нейната генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ (ГД DEFIS), може да наема на работа нови членове на публичната служба (функционални групи AD 7 и AD 9).

Обявлението за конкурс обхваща две области, като всяка област включва две степени. Кандидатите могат да се регистрират само за една област и за една степен в избраната област. Кандидатите трябва да направят своя избор при подаването на своята кандидатура, като след валидирането на формуляра си за кандидатстване няма да могат да правят повече промени. При определени условия обаче конкурсната комисия може да пренасочи кандидатура за степен AD 9 към степен AD 7.

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на всички общи условия за допустимост, изброени по-долу:

  • да се ползват с пълния обем права като граждани на държава членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатства, кандидатът трябва да има EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO  до 19 юли 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Онлайн формулярът за кандидатстване е достъпен на 24-те официални езика на ЕС. Кандидатите могат да попълнят формуляра за кандидатстване на всеки един от тях, като изключение прави частта Talent Screener, която трябва да бъде попълнена на английски език.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/400/22 – Администратори (AD 7) и експерти (AD 9) в областта на отбранителната промишленост и космическото пространство (1.26 MB, PDF)