Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

Дата на публикуване: 
четвъртък, 7 Октомври, 2021 - 11:06
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 октомври са публикувани две обявления, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба. Успешно издържалите конкурсите кандидати, които бъдат наети на работа, ще работят като „администратори“  и основно в Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Първият конкурс е за разследващи служители за борба с измамите и експерти по борба с измамите в следните области:

  • Област 1: Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията;
  • Област 2: Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки.

Вторият конкурс е за администратори в следните области:

  • Област 1: Цифрова криминалистика;
  • Област 2: Оперативен и стратегически анализ.

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване по електронен път, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 9 ноември 2021 г., 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/394/21 – Разследващи служители за борба с измамите (AD 7) и експерти по борба с измамите (AD 9) в следните области: Област 1: Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията – Област 2: Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки (1.34 MB, PDF)

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/395/21 – Администратори (AD 7) в следните области: Област 1: Цифрова криминалистика – Област 2: Оперативен и стратегически анализ (1.29 MB, PDF)