Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за административни ръководители

делегация
Дата на публикуване: 
четвъртък, 14 Юли, 2022 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък, от който Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) може да наема на работа нови членове на публичната служба като „административни ръководители“ (функционална група AST).

Административните ръководители оказват съдействие на ръководителите на делегациите на ЕС при изпълнението на техния мандат по отношение на всекидневното управление на делегацията. Длъжността административен ръководител е ключова за делегациите на ЕС. Тя осигурява нормалното всекидневно функциониране на делегацията и управлява нейните административни отношения с държавата домакин.

За да бъдат допуснати до конкурса, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на всички общи условия за допустимост, изброени по-долу:

Кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем граждански права на държава членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате трябва да имате EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 27 септември 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST/153/22 – Административни ръководители (AST 4) в делегации на ЕС (1.21 MB, PDF)