Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори

Дата на публикуване: 
четвъртък, 13 Март, 2014 - 16:51
Дата на събитието: 
вторник, 15 Април, 2014 - 12:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:

  • EPSO/AD/276/14 – администратори (AD 5).

Този конкурс има за цел съставянето на списък на издържалите конкурса, от който да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Те представляват неразделна част от обявлението за конкурса. Общите правила ще ви помогнат да разберете правилата относно реда и условията за кандидатстване.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате с пълния обем граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Регистрацията трябва да бъде извършена по електронен път съгласно процедурата, посочена на уебстраницата на EPSO

Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 април 2014 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/276/14 – Администратори (AD 5).pdf (PDF)

Тагове: