Вие сте тук

Конференция: „Европа в ХХІ век: Демокрацията срещу расизма, ксенофобията и езика на омразата“

Дата на публикуване: 
вторник, 21 Януари, 2014 - 16:00
Дата на събитието: 
петък, 24 Януари, 2014 - 10:00

На 24 януари, 2014 г. (петък) от 10:00 ч. в Информационното бюро на Европейския парламент в България(ул. "Георги С. Раковски" №124) ще се състои конференция на тема „Европа в ХХІ век: Демокрацията срещу расизма, ксенофобията и езика на омразата“. Организатори на събитието са българският член на Европейския парламент Метин Казак (АЛДЕ, ДПС) и Информационното бюро на ЕП в България.

Конференцията се организира във връзка със засилващите се негативни нагласи и предубеденото отношение към лицата от различен етнически произход и бежанците в страната.След започналата война в Сирия в публичното пространство се наблюдават негативни тенденции на насаждане на омраза и нетърпимост към бежанците, търсещи убежище и представителите на етно-религиозните малцинства у нас.

Форумът ще постави акцент върху европейските ценности за равенство между хората, независимо от тяхната културна идентичност, като същевременно обърне внимание на опасността от насаждането на ксенофобия.

Събитието ще бъде открито от евродепутата Метин Казак, след което в конференцията ще вземат участие д-р Тунчер Кърджалиев- председател на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите към 42-то Народно събрание,г-н Огнян Златев- ръководител на Представителството на Европейската комисия в София, епископ Тихон — председател на църковното настоятелство на храм-паметник „Св. Александър Невски“, Ахмед Ахмедов — главен секретар на Главно мюфтийство в България, Роберт Джераси — председател на Централния израилтянски духовен съвет в България, проф. Димитър Гочев, бивш член на Конституционния съд и съдия в Европейския съд по правата на човека и г-н Красимир Кънев- председател на Български хелзински комитет.

По време на форума ще бъдат обсъдени проявите на ксенофобия, законовата рамка и нейното прилагане на базата на принципите, залегнали в Европейската конвенция на Съвета на Европа за правата на човека и основните свободи, Хартата на ЕС за основните права, другите международни договори, по които България е страна, както и на българската Конституция и закони. Ще бъде разгледана политиката на европейските институции и ролята на неправителствените организации за постигане на устойчивост на съществуващите добри модели в областта на етно-религиозните отношения. Участниците ще обсъдят и възможностите за институционална подкрепа и създаване на трайни тенденции за повишаваненачувствителносттанабългарскотообществокъмречтанаомразата. След изказванията на специалните гости събитието ще продължи с дискусия.