Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

Дата на публикуване: 
понеделник, 10 Декември, 2018 - 11:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 декември е публикувана покана за представяне на предложения за 2019 г. – Европейски корпус за солидарност.

Поканата обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

 • Доброволчески проекти
 • Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.);
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области;
 • Стажове и работни места;
 • Проекти за солидарност;
 • Знак за качество.
 • Допустимост

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.
 • Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и бившата югославска република Македония;
 • партньорските държави.

Общият бюджет възлиза на 96 322 671 EUR и се основава на Годишната работна програма за 2019 г. на Европейския корпус за солидарност.

Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески проекти:

 • 5 февруари 2019 г.
 • 30 април 2019 г.
 • 1 октомври 2019 г.

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.):

 • 20 април 2019 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области:

 • 28 септември 2019 г.

Стажове и работни места:

 • 5 февруари 2019 г.
 • 30 април 2019 г.
 • 1 октомври 2019 г.

Проекти за солидарност:

 • 5 февруари 2019 г.
 • 30 април 2019 г.
 • 1 октомври 2019 г.

Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2019 г.) на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2019 г. — EAC/A05/2018 – Европейски корпус за солидарност (377.73 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 17 декември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 20 в редовете „Доброволчески проекти“, „Стажове и работни места“, „Проекти за солидарност“ на таблицата в точка 5 „Срок за подаване на заявленията“:

вместо:„5 февруари 2019 г.“

да се чете: „7 февруари 2019 г.“.

В Официалния вестник на ЕС от 8 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 20, точка 5 „Срок за подаване на заявленията“, ред „Доброволчески екипи във високоприоритетни области“:

вместо: 28 септември 2019 г.
да се чете:24 януари 2020 г.“.