Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси заместник изпълнителен директор

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - EUIPO
Дата на публикуване: 
петък, 7 Декември, 2018 - 09:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 декември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността заместник изпълнителен директор на Службата.

Службата е децентрализирана агенция на Европейския съюз. От създаването на Службата през 1994 г. седалището ѝ се намира в Аликанте, Испания. Тя извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по интелектуална собственост (ИС) в страните от ЕС-28, с потребителите и с други партниращи ведомства. Всички тези ведомства образуват мрежата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPN). Те работят съвместно, предоставяйки на потребители хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнище ЕС. Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Заместник изпълнителният директор помага на изпълнителния директор при изпълнението на неговите/нейните задължения.

В случай на отсъствие на изпълнителния директор или когато той е възпрепятстван, заместник изпълнителният директор или един от заместник изпълнителните директори изпълнява функциите му/ѝ по реда, определен от управителния съвет на Службата.

Освен това заместник изпълнителният директор предоставя консултации и помощ във връзка с конкретни досиета, разработване на политики и определяне на стратегически цели. Той изпълнява специфични ръководни функции, договорени с изпълнителния директор.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, всеки един от кандидатите трябва да отговаря на следните общи условия:

  • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от права;
  • да е изпълнил всички задължения, наложени от законодателството относно военната служба;
  • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  • да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu, като се попълни формулярът за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

Заявленията, подадени по куриер, се изпращат на:

Chairperson of the Management Board

EUIPO – European Union Intellectual Property Office

Avenida de Europa 4

03008 Alicante

SPAIN

Заявленията трябва да бъдат получени преди полунощ на 18 януари 2019 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място – VEXT/18/351/AD 14 – Заместник изпълнителен директор (884.27 KB, PDF)