Вие сте тук

България е изпълнила едва 2% от миграционните квоти на ЕС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 2 Март, 2017 - 12:57

Досега България е изпълнила два процента от квотите на ЕС за приемането на кандидати за убежище. Това сочат данни, представени днес от Европейската комисия.

Нашата страна е приела 29 мигранти, пристигнали в Гърция при подадени 310 молби и при обещание да приеме 831 души до края на годината. От Италия досега не са приети мигранти, но има подадени 140 молби, а обещанието е да бъдат приети 471 души. От Турция са подадени 50 молби, но досега няма пристигнали у нас, коментира БТА.

ЕК днес призова за подновяване на усилията за изпълнението квотите. Комисията отчита, че малко от държавите в ЕС са изпълнили своите обещания в пълна степен. ЕК призовава до края на март държавите от ЕС да запълнят недостига на служители и оборудване в европейската гранична служба. 

Според комисията "всички оперативни предпоставки за осъществяване на премествания са на разположение на място в Гърция и Италия, и държавите от ЕС трябва да действат и да изпълняват своите задължения". Отбелязва се, че целта е да бъдат осъществявани поне по 3000 премествания от Гърция на месец и поне по 1500 от Италия. Досега са били извършени общо 13 546 премествания - 3936 от Италия и 9610 от Гърция. Сегашното темпо няма да позволи преместването в срок на всички отговарящи на условията кандидати, които се намират в Гърция и Италия. 

Досега само Малта и Финландия са на път да спазят обещанията си за Италия и Гърция, докато Унгария, Австрия и Полша все още отказват да участват в квотите. Други държави изпълняват обещанията си много ограничено, посочва комисията и дава за пример България, Чехия, Хърватия и Словакия.

Ако държавите от ЕС не увеличат скоро броя на извършваните от тях разселвания, ЕК няма да се поколебае да използва правомощията си спрямо тези, които не са спазили задълженията си, предупреждава комисията, която може да предприеме наказателни процедури. Комисията отбелязва, че правното задължение за разселването на мигранти, отговарящи на условията, не отпада с времето.

Досега държавите от ЕС са приели 14 422 мигранти от Турция, т.е. над половината от договорените 22 504 съгласно квотите. Всекидневните преминавания от Турция към гръцките острови на мигранти са намалели от 10 000 души за един ден през октомври 2015 г., до около 43 на ден напоследък. Броят на пристигащите мигранти през Егейско море бележи спад от 98 процента. Броят на хората, изгубили живота си в морето, е намалял от 1100 души през 2015Ч2016 г., на 70 души. 
Експулсирани са 1487 души, но броят на пристиганията остава по-висок от броя на връщанията от Гърция в Турция. Досега 1,5 милиарда евро са отпуснати на Турция от договорени 2,2 милиарда евро от бюджета на ЕС.