Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси председател на Апелативния съвет

Дата на публикуване: 
вторник, 7 Февруари, 2017 - 10:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 февруари е публикувано обявление, че Службата на Общността за сортовете растения търси да назначи председател на своя Апелативен съвет.

Кандидатите трябва да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз.

Председателят е избран от предложен от Комисията списък с кандидати. Той се назначава от Съвета след получаване на становището на Административния съвет на Службата.

Информация относно заплащането може да бъде получена от секретариата на Апелативния съвет:

Community Plant Variety Office,
3, boulevard Maréchal-Foch,
BP 10121,
F-49101 Angers Cedex 02

Службата на Общността за сортовете растения и Комисията прилагат политика на равни възможности.

Пълният текст на поканата за заявяване на интерес и връзката към формуляра за кандидатстване онлайн са публикувани на следния адрес:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

Срокът за получаване на кандидатурите е 8 март 2017 г. (за подробности вижте указанията за кандидатстване).