Вие сте тук

Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП: Иновативните идеи могат да намерят европейско финансиране

Дата на публикуване: 
понеделник, 5 Декември, 2016 - 14:20

На 2 декември 2016 г евродепутатът Андрей Ковачев взе участие в конференцията „Готови ли сте за собствен бизнес?”, която се проведе в Нов български университет в София.

Според г-н Ковачев пред активните млади хора с иновативни идеи има много възможности за финансиране от Европейския съюз. Той коментира още, че работата на ЕС и на националните държави е да осигурят съответните инструменти за насърчаване и подпомагане на предприемачеството.

Д-р Андрей Ковачев запозна младите участници в дискусията с възможностите за финансиране при стартиране на нов свой бизнес. Сред начините са инкубаторите, като Sofia Tech Park, което представлява държавно финансиран проект с мисия да приюти иновативни технологични стартъп компании и да им осигури достъп до среда, която да подпомогне развитието им, в това число чрез офис пространства и широк кръг от бизнес и технологични услуги. Други начини биха могли да бъдат чрез Акселератори, Бизнес ангели, Краудфъндинг платформи, Венчър капитали или чрез субсидии.

Евродепутатът смята, че образованието е изключително важно и хората трябва и да се самообразоват и надграждат, за да са в час с новостите. Освен това се наблюдава и нарушена връзка между образованието и нуждите на реалния бизнес, в резултат на което много от младите хора след като завършат не могат да си намерят работа и трябва да се преквалифицират.

„Освен бюрокрацията и корупцията младите хора у нас срещат и проблемите на съдебната система, липсата на независимост на съда и неспазването на върховенството на закона, които също възпрепятстват правенето на бизнес в България“, заяви г-н Ковачев. Той допълни, че през последните години благоприятната бизнес среда е сред приоритетите на няколко поредни правителства. Предприети са и редица мерки за улеснение на бизнеса.

„Европейската комисия съвсем наскоро обяви, че предлага мерки за подкрепа на стартиращите предприятия в Европа“, припомни Андрей Ковачев. Основните предложения на ЕК са свързани с подобряване на достъпа до финансиране, втори шанс за потребителите и опростяването на данъчното облагане, отбеляза още Ковачев. Той обаче добави, че по отношение на данъчното облагане страни като България трябва да преминат фазата на кохезионната политика т.е. на сближаване на стандарта, за да може да се възползват в пълна степен от такива предложения.

Събитието бе организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и е част от проекта "Европа и аз", който се осъществява с подкрепата на Европейския парламент. Целта му е да провокира интереса и ангажираността на младите българи към работата на Европейския парламент и възможностите за тяхното развитие в рамките на Европейския съюз.