Вие сте тук

Създава се Национален механизъм за подготовка на Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Дата на публикуване: 
сряда, 4 Май, 2016 - 12:28

За подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще бъде създаден специален Национален механизъм, реши правителството, съобщава правителствената пресслужба.

Политическата координация по Председателството ще се осъществява в рамките на съществуващия координационен механизъм по въпросите на ЕС, като Съветът по европейските въпроси (СЕВ) ще бъде отговорен за общата координация и ръководство на подготовката и провеждането на председателството през 2018 г.

Ще бъдат създадени Национален щаб и Национален център по подготовката и провеждането на Председателството. Тези две структури ще позволят подобряване на координация между политическата подготовката, бюджетното планиране, логистично-организационната и комуникационната дейност.

Националният щаб ще осъществява методическото ръководство и контрол над Националния център. Негов ръководител ще е вицепремиерът Меглена Кунева в качеството й на национален координатор на подготовката на Председателството. Заместник-председател е министърът на външните работи. Съставът на щаба до голяма степен обхваща ръководния състав на съществуващите тематични работни групи и подгрупи за подготовката на председателството. Целта е да се осигури последователност и приемственост по отношение на задачите и мерките, който се възлагат на Националния център. Националният щаб ще се отчита пред СЕВ, като по този начин се осъществява връзката между политическата и техническо-организационната подготовка.

Функциите на Националния център са свързани с актуализиране на членовете на екипа на Председателството и следене на тяхното обучение, бюджета за Председателството, провеждане на централизирани обществени поръчки, протокол, логистика и организация на събития, комуникационна и културна програма. Има също така споделени функции с отделни министерства в зависимост от тематиката.

През 2018 г. центърът се очаква да достигне до 50 щатни служители, като тази година те ще бъдат 15. Предвидено е след приключване на дейностите, свързани с Председателството, центърът да бъде закрит.

До този момент подготовката се извършваше от четири тематични работни групи, които поставиха основите за изпълнението на най-важните дейности по отделните области на подготовка. Те ще продължат да функционират още три месеца, за да може Центърът и останалите компетентни институции плавно да поемат изпълнението на задачите и мерките от тяхна компетентност.

Промяната се налага предвид навлизането на подготовката за Председателството в активна фаза и необходимостта от оперативен екип, който да бъде ангажиран единствено с този процес. Това съответства и на обичайната практика в останалите държави-членки.