Вие сте тук

МарияГабриел и комисарСтилианидес: Няма хуманитарно решение на войни без политически действия

Дата на публикуване: 
сряда, 9 Март, 2016 - 12:53

Хуманитарната ситуация и зачитането на международното хуманитарно право в южните съседи на ЕС беше в центъра на дебат с комисаря по хуманитарната помощ и управление при кризи Христос Стилианидес. Ключовото разискване бе организирано от зам.-председателя на Групата на ЕНП в Европейския парламент МарияГабриел, която координира отношенията със страните от Средиземноморието, Близкия Изток и Северна Африка.

ЕС остава ангажиран в предоставянето на хуманитарна помощ за отговор на кризите и конфликтите в съседните на Европа държави. Хуманитарната реакция на Съюза е изключително важна с цел стабилизирането на съседните държави, така че да бъде предотвратено разрастването на кризата и на територията на ЕС. Комплексният подход към хуманитарната ситуация се подсилва и с решението на ЕК даотпусне 700 милиона евро за следващите три години за спешна хуманитарна помощ за самите държавите-членки на ЕС, подложени на най-голям миграционен натиск.

Комисар Стилианидес подчерта, че само в Сирия нуждаещите се от хуманитарна помощ са 14 милиона души, 5 милиона от които са деца. Но няма хуманитарно решение на войни, водещи до масово разселване, без политически действия, които разрешават конфликти. Важно е да се осигурят безопасни и законни пътища за бежанците, за да неставатжертвинаконтрабандисти и трафиканти.

Мария Габриел и членовете на Работната група Евромед повдигнаха множество въпроси, свързани с ангажимента на Турция в изпълнението на приетия съвместен план за действие. „Не трябва да губим от поглед и страни като Ливан и Йордания, които са ключови по пътя на бежанските потоци. Нужно е да засилим подкрепата и сътрудничеството с тях на всички равнища за овладяване на кризата. Ливан например приема най-голямата част от бежанците, сравнено със собственото й население – цели 25 %“, наблегна зам.-председателятнаГрупатана ЕНП.

„ЕС е лидер в отговора на хуманитарните кризи в света. Но хуманитарната помощ е само един от инструментите, които нашият политически ангажимент в дългосрочен план трябва да включва. Необходимо е съсредоточаване на усилията в намиране на решения на конфликтите и войните, които са първопричината за хуманитарните и бежанските кризи“, заключи Мария Габриел.