Вие сте тук

Андрей Новаков: България е за пример в защитата на финансовите интереси на ЕС

Дата на публикуване: 
вторник, 8 Март, 2016 - 15:29

„За по-добри резултати в борбата с нередностите в ЕС ни трябва опростяване на  работата с еврофондовете, включително общ модел за обществени поръчки и техническа помощ на терен”, каза Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ по време на дебат в пленарна зала със зам.-председателя на ЕК и комисар по бюджета Кристалина Георгиева.

„Радвам се, че България е посочена в доклада като добър пример за борба с измамите”, сподели г-н Новаков. По данни на ЕК, страната ни е  една от първите по възстановяване на неправомерните плащания през 2014- около 94%. Тя е и сред първите по докладване на грешки преди одит от ЕК - 14%, при средно 0,8% за ЕС. Според Комисията, в по-голямата си част грешките, допускани в България, са административни и рядко биват класифицирани като измами.

По думите на българския евродепутат, страната ни е често крачка напред и предприема предварителни мерки за постигане на добри резултати. ЕК приветства националната ни стратегия за борба с измамите и корупцията, както и реформите при обществените поръчки. „Важно е да се отбележи и отличната работа на дирекция Защита на финансовите интереси на Европейския съюз, изтъкна Андрей Новаков.

Докладът посочва, че приблизително 10% от нередностите на ниво ЕС са определени като измами на стойност 538 млн.евро. През същата година са спрени 193 плащания в ЕС, свързани с кохезионната и селскостопанската политика, възлизащи на повече от 7,7 млрд. евро. Докладът в ЕП за защита на финансовите интереси е базиран на Годишния доклад на Комисията за 2014. Това е първият годишен доклад по темата на ЕК, който се изготвя със съдействието на държавите-членки. Той представя подробен анализ и препоръки за постигане на конкретни резултат и в борбата с финансовите измами в ЕС.