Вие сте тук

Три покани за представяне на предложения по програма „Херкулес III“ за 2014 г

Дата на публикуване: 
петък, 18 Юли, 2014 - 13:58
Тема: 

В Официалният вестник на ЕС от 17 юли са публикувани три покани за представяне на предложения по програма „Херкулес III“

Общата цел на програма „Херкулес III“ е защитата на финансовите интереси на Съюза, като по този начин се повишава конкурентоспособността на икономиката на Съюза и се осигурява защита на парите на данъкоплатците.

Предложенията трябва да са по една от трите покани:

Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

Обучение за борба с измамите

Юридическо обучение и проучвания