Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Дата на публикуване: 
понеделник, 30 Октомври, 2017 - 11:03
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работната програма за 2018-2020 г. към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) и по Работната програма за 2018 г. към програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014-2018 г.), допълваща „Хоризонт 2020“.

Те зависят от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за съответните години от бюджетния орган, или – ако бюджетът за конкретна година не бъде приет – на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Въпросните работни програми, които включват предвидените крайни срокове и бюджет за дейностите, са достъпни на уебсайта на портала за участниците.

На портала се намира и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указания за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците.

На този етап предложения могат да бъдат представяни само по теми, за които е отбелязано „2018“ в показваните в портала за участници покани. На по-късен етап ще се даде информация кога могат да бъдат представени предложения по теми, за които е отбелязано „2019“ и „2020“ на портала за участниците.