Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

Институтът на Европейската инвестиционна банка
Дата на публикуване: 
сряда, 13 Февруари, 2019 - 10:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 февруари е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова стипендия по линия на EIBURS към Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез различни схеми. EIBURS е инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ за университетски катедри или изследователски центрове, свързани с университети от ЕС, страни кандидатки или потенциални страни кандидатки, които провеждат изследвания от особен интерес за банката. Финансовата помощ по EIBURS, достигаща до 100 000 евро годишно за период от три години, се присъжда на конкурсно начало на заинтересовани университетски катедри или изследователски центрове, които имат признат опит в избраната област.

За академичната 2019/2020 година, EIBURS очаква предложения по нова научна тема: „Включване на екологични, социални и управленски (ЕСУ) критерии в кредитния анализ и рейтинг“.

Целта на изследването е да се разработи методология със солидна научна обосновка за включване на екологични, социални и управленски (ЕСУ) критерии в кредитния анализ и рейтинг.

Крайният срок за представяне на предложения на английски език е 15 април 2019 г. 24:00 ч. (Централноевропейско време). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани.

Предложенията да се изпращат по електронна поща на адрес: Events.EIBInstitute@eib.org

По-подробна информация за процеса на подбор по EIBURS и за Института на ЕИБ можете да намерите на Интернет страницата на Института.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания (380.48 KB, PDF)