Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори в областта на политиката за химикалите

Дата на публикуване: 
четвъртък, 11 Март, 2021 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия, основно Генерална дирекция (ГД) „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и Генерална дирекция „Околна среда“, може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

Като администратор в областта на политиката за химикалите от Вас ще се изисква да разработвате политики и законодателство, да прилагате и управлявате съществуващото законодателство, да изпълнявате регулаторни задачи, включително управление на риска, да наблюдавате законодателството, тенденциите и търговските споразумения и да участвате в преговори в областта на политиката за химикалите, включително в международни преговори.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 13 април 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/390/21 – Администратори (AD 6) в областта на политиката за химикалите (1.16 MB, PDF)