Вие сте тук

Европейска пътна карта очертава насоката за преминаване към обща отмяна на противоепидемичните мерки

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Април, 2020 - 14:02

Европейската комисия, в сътрудничество с председателя на Европейския съвет, представи европейска пътна карта за постепенна отмяна на противоепидемичните мерки, взети вследствие на разпространението на коронавируса, съобщи пресслужбата на ЕК. 

Като отчита, че всяка държава има свои особености, европейската пътна карта установява следните основни принципи:

·         Подбирането на подходящия момент е от основно значение. При преценката дали е настъпил моментът да се започне разхлабване на мерките следва да се прилагат следните критерии:

o   епидемиологични критерии;

o   наличие на достатъчен капацитет на системите за здравеопазване;

o   подходящ капацитет за наблюдение.

 

·         Нуждаем се от европейски подход. Въпреки че моментът и условията за отмяна на противоепидемичните мерки се различават в отделните държави членки, ние се нуждаем от обща рамка, която да се основава на:

o   достиженията на науката с фокус върху общественото здраве;

o   координация между държавите членки;

o   уважение и солидарност.

 

·         Поетапната отмяна на изолацията в домашни условия изисква съпътстващи мерки, сред които:

o   събиране на хармонизирани данни и разработване на надеждна система за докладване и проследяване на лицата, между които е имало контакт;

o   увеличаване на капацитета за тестване и хармонизиране на методиките за тестване;

o   увеличаване на капацитета и устойчивостта на националните системи за здравеопазване;

o   по-нататъшно укрепване на капацитета за осигуряване на медицинско оборудване и лични предпазни средства;

o   разработване на безопасни и ефективни лечения и лекарства.

Постепенната отмяна на противоепидемичните мерки следва да бъде съпътствана от стратегическо планиране на възстановяването с цел съживяване на икономиката и продължаване на курса към устойчив растеж. Това включва създаване на условия за двойния преход към по-екологично и цифрово общество и извличане на всички поуки от настоящата криза във връзка с готовността и устойчивостта на ЕС. За тази цел Комисията ще разработи план за възстановяване въз основа на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка) и на актуализираната работна програма на Комисията за 2020 г.