Вие сте тук

Покана за кандидатури за инициативата WiFi4EU по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
вторник, 15 Май, 2018 - 10:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 май е публикувана покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя поканата за инициативата WiFi4EU с оглед на отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената през 2017 г. Работна програма в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

Кандидатурите се отнасят за първата покана (WIFI4EU-2017-1), чиято цел е насърчаване на свързаността с интернет в местните общности.

Общият индикативен бюджет е 17 745 000 EUR.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 юни 2018 г.

Кандидатурите по поканата трябва да се подават на Портала WiFi4EU.

Документацията във връзка с поканата е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA).