Вие сте тук

Европейския парламент търси директори

Дата на публикуване: 
петък, 9 Март, 2018 - 17:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 март са публикувани 6 обявления за свободна позиция за длъжността "директор" в различни дирекции на Европейския парламент.

Назначението се извършва за степен AD 14.

На кандидатите се обръща внимание, че тези длъжности се уреждат от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Тези длъжности изискват от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Към крайния срок кандидатитът трябва да отговарят на всички общи условия:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 23 март 2018 г., 12:00 ч. (обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/203/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за председателството –Дирекция за пленарни заседания (900.63 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/205/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС –Дирекция за законодателно координиране и помирителни процедури (880.49 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/211/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за инфраструктури и логистика – Дирекция по ресурсите (882.18 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/213/S –Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции –Дирекция за организиране на конференции (864.69 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/214/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване – Дирекция за инфраструктура и оборудване (898.03 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/215/S –Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за сигурността и безопасността – Дирекция за стратегия и ресурси (876.08 KB, PDF)