Вие сте тук

Ръст на годишната инфлация в България през февруари

Дата на публикуване: 
вторник, 14 Март, 2017 - 13:07

Индексът на потребителските цени за февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.3%, а годишната инфлация за февруари 2017 г. спрямо февруари 2016 г. е 1.7%.

Средногодишната инфлация за периода март 2016 - февруари 2017 г. спрямо периода март 2015 - февруари 2016 г. е минус 0.5%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

През февруари 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.2%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец;
 • облекло и обувки - намаление с 2.0%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане
 • на дома - намаление с 0.4%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.4%;
 • съобщения - намаление с 0.1%;
 • развлечения и култура - намаление с 0.8%;
 • образование - увеличение с 0.7%;
 • ресторанти и хотели - цените остават на равнището от миналия месец;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.3%.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и обувки - съответно с 1.5 и 2.8%, мебели - с 0.7%, телевизионни приемници - с 1.6%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 1.3%, хотели във ваканционни центрове - с 3.3%, прахове за пране - с 0.6%, продукти за лична хигиена и козметични продукти - съответно с 2.3 и 1.8%, и други.

През февруари 2017 г. са се увеличили цените на лекарствените продукти с 0.1%, а цените на лекарските и на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.

По окончателни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 101.3%, т.е. месечната инфлация е 1.3%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за февруари 2017 г. спрямо февруари 2016 г. е 0.9%.

Средногодишната инфлация за периода март 2016 - февруари 2017 г. спрямо периода март 2015 - февруари 2016 г. е минус 1.1%.