Вие сте тук

ЕК приканва за становища по ангажиментите на Газпром по отношение на централно- и източноевропейските газови пазари

Дата на публикуване: 
понеделник, 13 Март, 2017 - 14:14

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от Газпром ангажименти в отговор на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа. Ангажиментите ще позволят трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: „Смятаме, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона.

Това е от значение за милиони европейци, които се нуждаят от газ, за да отопляват домовете си и да осигуряват енергия за бизнеса си.

Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение.“

Газпром е най-големият доставчик на природен газ за редица държави в Централна и Източна Европа. През април 2015 г. Комисията изпрати изложение на възраженията, в което изрази предварителното си становище, че следвайки цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари, Газпром нарушава антитръстовите правила на ЕС.

Комисията смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ по отношение на конкуренцията. Те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

По-конкретно, Комисията счита, че ангажиментите на Газпром отговарят на целите ѝ във връзка с всяко отделно опасение за конкуренцията, а именно като гарантират, че:

  • ограниченията за трансгранична препродажба на газ са окончателно премахнати; трансграничният пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари е улеснен;
  • цените на газа в Централна и Източна Европа отразяват конкурентните ценови референтни стойности; и
  • Газпром не може да се възползва от никакви предимства относно газовата инфраструктура, които получаваше от клиенти, възползвайки се от пазарната си позиция в областта на доставките на газ.

Сега Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят становищата си относно ангажиментите в срок от седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Като вземе предвид всички получени коментари, Комисията ще приеме окончателно становище дали ангажиментите представляват задоволителен отговор на свързаните с конкуренцията опасения на Комисията.

Ако това е така, Комисията може да приеме решение, с което да превърне ангажиментите в правно обвързващи за Газпром (по силата на член 9 от Регламент на ЕС № 1/2003 относно антитръстовите правила). Ако дадено дружество нарушава своите ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на дружеството, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

В по-общ план ефективната конкуренция на централно- и източноевропейските газови пазари не зависи единствено от прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията, но и от инвестиции в диверсификацията на доставките на газ, целенасочено европейско и национално законодателство в областта на енергетиката и правилното му прилагане. Ето защо основен приоритет на Комисията е създаването на европейски енергиен съюз.

На фона на тези събития, руската компания "Газпром" е обещала на ЕК да не търси обезщетения заради прекратяването на проекта "Южен поток", съобщи еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер, предаде БНР. 

Руският газов доставчик се ангажира да премахне всички ограничения в договора на България, които ѝ забраняват да препродава руския природен газ на други държави и фирми. "Газпром" е обещал да прекрати надценките при продажбата на синьо гориво у нас и да обвърже изчисляването на цените с конкурентни и прозрачни показатели. 

Според Еврокомисията предложенията на руската държавна компания са задоволителни, така че тя да избегне огромни финансови глоби за господстващо положение на пазара. Окончателното решение обаче Брюксел ще вземе след 4 май. Дотогава потребителите и засегнатите страни на пазара на търговия с природен газ ще имат право да изкажат своето мнение по предложенията на "Газпром" за споразумение.

 

Тагове: