Вие сте тук

ЕК подобрява условията за финансиране на изследователи, чиито проекти са със средства от ЕС

Дата на публикуване: 
вторник, 28 Февруари, 2017 - 12:44

Изследователи, работещи върху научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС, ще получават заплата, която ще се равнява най-малко на сумата, която биха получавали, ако работеха върху национален проект, като ще имат възможност да получават допълнителен бонус до 8 000 евро на година.

Това вече е гарантирано според последните изменения на разпоредбите на програмата за научни изследвания и иновации в ЕС "Хоризонт 2020“, представени от ЕК. В някои страни неравнопоставеността между европейски и национални проекти създаде пречки за участие на изследователи в програмата "Хоризонт 2020“.

Европейският комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите г-н Карлош Моедаш заяви: "Беше намерено решение на този сериозен проблем, чрез което се улеснява участието на всички изследователи от ЕС в рамките на програмата "Хоризонт 2020“. Промените ще доведат до намаляване на разликите в заплатите на изследователите, работещи по финансирани от ЕС проекти, и в крайна сметка ще помогне на страните да задържат най-добрите си таланти. Това доказва важността, която отдаваме на разпространението на върховите постижения и преодоляването на разликите в областта на иновациите“.

Комисията реши проблема, като коригира определението за заплата в типовото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по "Хоризонт 2020“ и го приведе в съответствие с националната практика. В програмата определението за основна заплата и допълнително възнаграждение се  използва за изчисляване на  разходите за персонал, които подлежат на възстановяване.

Според новото по-широко  определение някои от допълнителните бонуси, които изследователите по-рано получаваха като допълнително възнаграждение, сега ще бъдат третирани като част от основната им заплата, до размера, който  биха получили при работа по проект с национално финансиране. В допълнение, правилата за участие в "Хоризонт 2020“ все още позволяват изплащането на допълни бонуси до 8000 евро на човек годишно при определени условия.

Преди тази промяна разпоредбите на "Хоризонт 2020“ оказаха непредвидени странични ефекти върху изследователите от страни, където основната заплата е ниска, а заплащането  по проекти с национално финансиране  се завишава чрез по-големи бонуси. В своя реч през ноември 2016 г. комисар Моедаш обеща да реши този проблем. Новите мерки ще се прилагат със задна дата за всички текущи споразумения за безвъзмездни средства по "Хоризонт 2020“.