Вие сте тук

Одобрен е Устройственият правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС

Дата на публикуване: 
сряда, 6 Юли, 2016 - 12:30

Правителството одобри Устройствения правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. В него се уреждат въпросите, свързани със структурата, организацията на работата и функциите на администрацията на Центъра, който е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерския съвет, съобщава правителствената пресслужба.

Центърът ще се ръководи от директор, който ще се назначава със заповед на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката. Той ще бъде подпомаган от двамата заместници.

Администрацията на Центъра ще е съставена от държавни служители и служители по срочно трудово правоотношение, като общата численост ще е до 50 щатни бройки. Щатовете на Центъра, разпределена по години, ще е както следва: за 2016 г. – 15 бр.; за 2017 г. – 35 бр.; за 2018 г. – 50 бр.

В структурно отношение Центърът има обща и специализирана администрация -съответно дирекция „Административно-правно, финансово и техническо обслужване и човешки ресурси“ и дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“.

Докато първата дирекция ще изпълнява функции по цялостното техническо и правно обслужване на Центъра, то втората ще изпълнява всички специфични функции по отношение на техническо логистичната подготовката, заложени в Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Те са свързани с актуализиране на членовете на екипа на Председателството и тяхното обучение, с бюджета за Председателството, с провеждане на централизирани обществени поръчки, протокол, логистика и организация на събития, комуникационна и културна програма.

Със започването на работата на Центъра ще се премине към по-централизиран и координиран подход на работа по отношение на подготовката на Председателството.