Вие сте тук

Европейският парламент търси директори

Дата на публикуване: 
сряда, 25 Май, 2016 - 09:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС са публикувани две обявления, че Европейският парламент търси директори за Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Дирекция по граждански права и конституционни въпроси и за Генерална дирекция за инфраструктури и логистика,  Дирекция по логистика.

Тази процедура за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Тя ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на тези длъжности.

Назначението се извършва за степен AD14. Основното месечно възнаграждение е 13 641,95 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки, при условията предвидени в Правилника.

Длъжността „директор“ изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Място на работа е Брюксел.

Ако желаете да кандидатствате трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да бъдете гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате от своите граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите високи нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 2 юни 2016 г., 12:00 часа (обяд), брюкселско време.

Пълните текстове на обявленията, както и подробности за кандидатстването, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност РЕ/192/S – Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС – Дирекция по граждански права и конституционни въпроси (834.44 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/194/S – Генерална дирекция за инфраструктури и логистика – Дирекция по логистика (833.16 KB, PDF)