Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

Дата на публикуване: 
вторник, 19 Април, 2016 - 09:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Работния план за 2016 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата: H2020-BBI-JTI-2016

Крайният срок за подаване на предложения е 8 септември 2016 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

Работният план и бюджетът за дейностите е достъпен на уебсайта на портала за участниците.

Там можете да намерите и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците.