Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави

Дата на публикуване: 
четвъртък, 4 Февруари, 2016 - 10:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 февруари са публикувани две покани за безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014.

Общата цел на мерките за информиране и насърчаване е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза.

Специфичните цели на мерките за информиране и насърчаване са:

  • повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза;
  • повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза и подобряване на репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него;
  • повишаване на осведомеността за схемите за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост;
  • увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза, като се обръща специално внимание на онези пазари в трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж;
  • възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

Годишната работна програма на Комисията за 2016 г., приета на 13 октомври 2015 г. Тя съдържа подробна информация за отпускането на съфинансиране и за приоритетите за действия при предложенията за обикновени и многонационални програми на вътрешния пазар и в трети държави.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени не по-късно от крайния срок за кандидатстване - 28 април 2016 г., 17:00 ч. брюкселско време. 

Кандидатурите трябва да се подават онлайн от координатора чрез портала за участници (електронна система за кандидатстване), която се намира на адрес:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

При неспазване на горните изисквания кандидатурата ще бъде отхвърлена.

Предложенията могат да се подават на всеки от официалните езици на Европейския съюз.

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук: