Вие сте тук

Удължаване срока на валидност на резервни списъци

Дата на публикуване: 
петък, 29 Януари, 2016 - 10:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 29 януари е публикувано обявление, че с решение на Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз се удължава срокът на валидност на следните резервни списъци с подходящи кандидати, изготвени в резултат на посочените по-долу открити конкурси:

  • Съвет/421/AD5 - за съставяне на резервен списък от кандидати за заместник-администратори в областта на сигурността (Кабинет/сигурност: служба за вътрешна сигурност);
  • CONS/AD/430 (два профила) - за съставяне на резервен списък от кандидати за старши администратори в областта на европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). Конкурсът касае два профила със степен AD 9:
    • профил 1: висши отговорници по стратегията на планиране на операции и мисии за управление на кризи;
    • профил 2: старши специалисти по планиране на развитието на способностите: военни/граждански/космически;
  • CONS-COMM/AD/433 - за съставяне на резервен списък от кандидати за началник отдел със степен AD12 в областта на писмения превод с основен език ирландски.

Срокът се удължава до 31 декември 2016 г.