Вие сте тук

Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма ECSEL Joint Undertaking

Дата на публикуване: 
вторник, 8 Юли, 2014 - 12:04
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 юли 2014 е публикувано известие. с което се отправя покана за представяне на предложения в рамките на съвместната работна програма ECSEL Joint Undertaking.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: ECSEL-2014-1.

Документацията във връзка с поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на следната интернет страница:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal (funding opportunities - calls)

http://www.ecsel.eu/Call2014.html

За изпълнението на съвместната технологична инициатива за „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ е създадено съвместно предприятие по смисъла на член 187 от ДФЕС(„съвместно предприятие ECSEL“). Съвместното предприятие ECSEL е орган, на който е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, посочено в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.