Вие сте тук

Изследване: ползата от повече европейски политики

Дата на публикуване: 
петък, 25 Април, 2014 - 11:35

 

Допълнителните икономически ползи от разширяване на общите политики на европейско ниво могат да достигнат 800 млрд. евро, което се равнява на 6% от настоящия БВП, показва изследване на Европейския парламент. Само изграждането на единен дигитален пазар би могло да добави 260 млрд. евро към европейските икономики, повече от очаквания БВП на Дания за 2014 г. Изследването се опитва да определи приоритетни области в работата на ЕС през следващите пет години и да оцени съответните резултати.

Анализирани са редица мерки, които биха помогнали за реализирането на потенциалните ползи. Те включват развитие на единния пазар онлайн, премахване на оставащите пречки пред съществуващия единен пазар, интеграция на финансовите и енергийни пазари, сключване на споразумение за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ и др. През настоящия мандат Парламентът вече е изразил подкрепата си за тези политики в стремеж да идентифицира нови възможности за постигане на по-голяма ефективност.

Изследването бе проведено, за да се определи каква би била цената, ако не бъдат предприети посочените стъпки на европейско ниво. Анализът се основава частично на работата на парламентарните комисии и на искания, отправени от Парламента в приетите от него законодателни или незаконодателни доклади.

Научете повече за потенциалните ползи от бъдещите европейски политики и нужните стъпки за тяхното реализиране от инфографиката.