Вие сте тук

Специални покани за представяне на предложения по програмата на Изследователския фонд за въглища и стомана (2021-2027 г.)

ЕС
Дата на публикуване: 
вторник, 1 Март, 2022 - 10:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 март е публикувано обявление за две специални покани за представяне на предложения (т.е. една мащабна покана в областта на въглищата и една мащабна покана в областта на стоманата) и свързаните с тях дейности през 2022 г. в рамките на работната програма за 2021-2022 г. по Програмата на Изследователския фонд за въглища и стомана (2021-2027 г.).

Комисията прие работната програма на Изследователския фонд за въглища и стомана за периода 2021-2022 г. с Решение C(2022)905 от 18 февруари 2022 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на Изследователския фонд за въглища и стомана за периода 2021-2022 г., включително сроковете и бюджетите, е на разположение на Портала за участниците. Там можете да намерите и информация за условията на поканите и свързаните дейности, както и относно начина за представяне на предложенията.