Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

знаме
Дата на публикуване: 
четвъртък, 10 Февруари, 2022 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 февруари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма на ЕСИ за 2022 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.).

Комисията прие работната програма на ЕСИ за 2022 г. с Решение C(2022) 701 от 7 февруари 2022 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕСИ за 2022 г., включително сроковете и бюджетите, е на разположение на уебсайта Funding & Tender opportunities. Там можете да намерите и информация за условията на поканите и свързаните дейности, както и информация за кандидатите относно начина за представяне на предложенията.