Вие сте тук

Покани за предложения и свързани дейности по Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение (2021-2025 г.)

Европейската комисия
Дата на публикуване: 
петък, 2 Юли, 2021 - 10:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 юли са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работната програма за 2021-2022 г. за изпълнение на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение (2021-2025 г.).

Действията зависят от наличието на бюджетните кредити, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2021 и 2022 г., след приемането на бюджета за 2022 г. от бюджетния орган или съгласно предвиденото в режима на временни суми от една дванадесета. Комисията си запазва правото да отмени или да коригира действията.

Потвърждението, че тези условия са изпълнени, ще бъде публикувано на сайта на Европейската комисия, посветен на възможностите за финансиране и обществени поръчки – Funding & Tenders Portal.

Тази работна програма, включително сроковете и бюджетите за действията, е на разположение на горепосочения портал за финансиране и обществени поръчки. Там ще намерите информация за реда и условията във връзка с действията, както и с насоки за кандидатите относно това как да подават предложения. Цялата информация ще бъде актуализирана при необходимост на същия портал за финансиране и обществени поръчки.