Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на „ТСИ 2023 – Идеи за промяна на света: Турнирът на Института на ЕИБ за социални иновации за 2023 г.“

Дата на публикуване: 
понеделник, 16 Януари, 2023 - 09:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 януари е публикувано обявление, че Институтът на ЕИБ провежда дванадесетото издание на Турнира за социални иновации.

ТСИ насърчава разработването на новаторски идеи и отличава инициативи за социално и екологично въздействие в широк кръг от области – от образование, здравеопазване и създаване на работни места, до нови технологии, системи и процеси. Всички проекти се състезават за две награди в общата категория, а проектите по тазгодишната тема - устойчиви градове и общности, ще се състезават и за две награди в специалната категория. Отличените проекти и в двете категории ще получат първа или втора награда, съответно в размер на 100 000 EUR или 40 000 EUR и награда според избора на аудиторията от 10 000 EUR.

За допълнителна информация за турнира и за начина на подаване на иновативно предложение вижте:

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/