Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност
Дата на публикуване: 
сряда, 17 Ноември, 2021 - 10:38
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 ноември е публикувана покана за представяне на предложения за 2022 г. – Европейски корпус за солидарност.

Поканата обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

 • Доброволчески проекти;
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области;
 • Проекти за солидарност;
 • Знак за качество за доброволчески дейности за солидарност;
 • Знак за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ;
 • Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Всеки публичен или частен субект с нестопанска или стопанска цел, местен, регионален, национален или международен, може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

Следните държави могат да вземат пълно участие във всички действия по Европейския корпус за солидарност:

 • 27-те държави членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,
 • трети държави, асоциирани към програмата:
  • членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ: Исландия и Лихтенщайн
  • държавите кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония.

Освен това някои действия са отворени за субекти, които са законно установени в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, се изчислява на 138 800 000 EUR.

Срок за подаване на заявленията

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески проекти

23 февруари 2022 г.

(незадължителен кръг): 4 октомври 2022 г.

Проекти за солидарност

23 февруари 2022 г.

(незадължителен кръг): 4 май 2022 г.

4 октомври 2022 г.

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 17:00 ч., брюкселско време.

 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области: 6 април 2022 г.
 • Доброволчество по линия на Корпуса за хуманитарна помощ: 3 май 2022 г.

Заявленията за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

Подробните условия за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2022 г.)

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2022 г.) представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2022 г. – EAC/A10/2021 – Европейски корпус за солидарност (365.63 KB, PDF)