Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Европа за гражданите“

Дата на публикуване: 
петък, 13 Декември, 2019 - 12:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 декември e публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Европа за гражданите“.

Поканата обхваща следните направления и мерки по Програмата „Европа за гражданите“:

 • Направление 1: „Европейска памет за миналото“:
  • Проекти по „Европейска памет за миналото“
 • Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“:
  • „Побратимяване на градове“;
  • „Мрежи от градове“;
  • „Проекти на гражданското общество“

Кандидатите трябва да са или публични органи, или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност.

Най-малко една държава членка на ЕС, трябва да е участник в проектите по „Памет за миналото“ и „Побратимяване на градове“ и най-малко две държави членки трябва да участват в проектите „Мрежи от градове“ и „Проекти на гражданското общество“.

Кандидатите трябва да са установени във:

 • държавите членки на Европейския съюз;
 • Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора и Косово.

Общият бюджет по тази покана се предвижда да бъде 17,9 млн. евро.

Всички посочени по-долу крайни срокове за подаване на заявления изтичат в 17:00 ч., брюкселско време:

Проекти по „Европейска памет за миналото“:

 • 4 февруари 2020 г.

„Побратимяване на градове“:

 • 4 февруари 2020 г.;
 • 1 септември 2020 г.

„Мрежи от градове“:

 • 3 март 2020 г.;
 • 1 септември 2020 г.

„Проекти на гражданското общество“:

 • 1 септември 2020 г.

Подробните условия, включително приоритетите, могат да бъдат намерени в Ръководството на Програмата „Европа за гражданите“.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения по Програма „Европа за гражданите“ – безвъзмездни средства за действия за 2020 г. (508.13 KB, PDF)