Вие сте тук

Покана за предложения и свързани дейности в рамките на работния план на съвместното предприятие „Чист водород“ за 2022 г.

Дата на публикуване: 
вторник, 1 Март, 2022 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 март е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на работния план на съвместното предприятие „Чист водород“ (CleanH2 JU) за 2022 г.

Работният план, включително сроковете и бюджетите за дейностите, информацията за условията на поканата и свързаните дейности, както и указанията за кандидатите относно начина за представяне на предложенията, е на разположение чрез Портала за участниците. При необходимост цялата тази информация ще бъде актуализирана в същия портал за участниците.