Вие сте тук

Покана за акредитация по Програма „Еразъм“

Дата на публикуване: 
четвъртък, 28 Май, 2020 - 11:09
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 май е публикувана покана за акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование.

Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г., предложена от Европейската комисия на 30 май 2018 г., все още не е приета от европейските законодатели. Тази покана за акредитация обаче се публикува, за да се улесни кандидатстването на потенциалните бенефициери на безвъзмездни средства от Съюза веднага след като правното основание бъде прието от европейските законодатели.

Поканата за акредитация не е правно обвързваща за Европейската комисия. В случай на съществено изменение на правното основание от страна на европейските законодатели, тази покана може да бъде променена или отменена и могат да бъдат обявени други покани за акредитация с различно съдържание и подходящи срокове за отговор.

Акредитациите по Програма „Еразъм“ са инструмент за образователните и обучителните организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Акредитираните организации по Програма „Еразъм“ ще получат опростен достъп до възможности за финансиране по линия на ключово действие 1 от бъдещата програма (2021-2027 г.). Условията за достъп до финансиране на акредитираните организации ще се определят в ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Европейската комисия.

Присъждането на акредитация по Програма „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за прилагане на висококачествени дейности за мобилност и за тяхното използване за подобряване на неговото предложение за образование и обучение. Този план е наречен „План по програма „Еразъм“ и е основна част от кандидатстването за акредитация по Програма „Еразъм“.

Кандидати, установени в една от следните държави, имат право да кандидатстват за акредитация по програма „Еразъм“:

  • държавите членки на Европейския съюз;
  • трети държави, асоциирани към програмата, при условията, определени в правното основание.

Крайният срок за кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм“ е 29 октомври 2020 г.

Ориентировъчната дата за публикуване на резултатите от подбора е 16 февруари 2021 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за акредитация – EAC/A02/2020 – Акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование (504 KB, PDF)