Вие сте тук

Обяви за свободни позиции за длъжността директор на различни дирекции в Европейския парламент

 Европейски парламент
Дата на публикуване: 
петък, 20 Януари, 2023 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 януари са публикувани 5 обявления за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции в Европейския парламент.

Тази процедура за подбор, която цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от своите граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 3 февруари 2023 г., петък, 12 ч. (на обед), брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да изтеглите оттук: