Вие сте тук

Обява за свободно работно място за поста член на Комитета за регулаторен контрол

Европейската комисия
Дата на публикуване: 
вторник, 25 Октомври, 2022 - 10:01
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 октомври е публикувано обявление, че Европейската комисия обявява свободно работно място за поста на главен съветник — член на Комитета за регулаторен контрол в Генералния секретариат (степен AD 14).

Комитетът за регулаторен контрол е независим орган на Комисията, който съветва комисарите. Комитетът играе главна роля при контрола на качеството и подпомага Комисията в работата ѝ по оценки на въздействието и оценяване. Комитетът разглежда и изготвя становища и препоръки по всички проекти на оценки на въздействието на Комисията, както и във връзка с важни оценки и проверки за пригодност на съществуващото законодателство.

За да разгледате текста на обявата и да изпратите кандидатурата си, моля, посетете специалната страница на уебсайта на Европейската комисия.

Крайният срок за кандидатстване е 25 ноември 2022 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.